Търговия с техническо и програмно осигуряване за информационни и комуникационни технологии /ИКТ/. Разработка на информационни системи, бази данни и цялостни ИКТ решения. Проектиране, разработване, инсталиране и обслужване на компютърна инфраструктура и програмни системи, на базата на DELL и Microsoft. Инженеринг, системна интеграция, обучение и услуги в областта на информационните технологии.