Label

Автоматизиран процес за управление на информационната сигурност съгласно Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност на Министерски съвет (Постановление № 186 от 19 Юли 2019 г.)

Публикувано на 17.3.2020 г. 0:00:00


На 19.07.2019 г. е обнародвана Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (Постановление № 186 на Министерския съвет на Република България).

Тази наредба се прилага за следните субекти:
административните органи; операторите на съществени услуги по смисъла на Закона за киберсигурност относно техните мрежи и информационни системи, използвани при предоставянето на съществени услуги; доставчиците на цифрови услуги по смисъла на Закона за киберсигурност относно техните мрежи и информационни системи, използвани при предоставянето на цифрови услуги; лицата, осъществяващи публични функции, които не са определени като оператори на съществени услуги по смисъла на Закона за киберсигурност, когато тези лица предоставят административни услуги по електронен път; организациите, предоставящи обществени услуги, които не са определени като оператори на съществени услуги или не са доставчици на цифрови услуги по смисъла на Закона за киберсигурност, когато тези организации предоставят административни услуги по електронен път.

С наредбата се уреждат: изискванията за минималните мерки за мрежова и информационна сигурност; препоръчителни мерки за мрежова и информационна сигурност; правила за извършване на проверките за съответствие с изискванията на тази наредба; редът за водене, съхраняване и достъп до регистъра на съществените услуги по чл. 6 от Закона за киберсигурност; образец на уведомленията за инциденти.

Фирма ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД, освен дългогодишния опит и експертизата в осигуряване на сигурността на информацията и предоставянето на услуги за управление на софтуерни активи (Software Asset Management), посредством сертифицирани специалисти, се фокусира в предоставянето на експертиза относно Автоматизиран процес за управление на информационната сигурност съгласно Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност на Министерския съвет (Постановление № 186 от 19 Юли 2019 г.)

За повече информация

← НАЗАД