top of page
Night Shift at Office
Data Center

Какво предлагаме

Центърът за автоматизация на проектирането и конструирането "ПРОГРЕС" е създаден на 12 март 1982 година с предмет на дейност инженерно-внедрителска, проектно-конструкторска и научно-изследователска дейност чрез използване на изчислителна техника.

С течение на времето нашата фирма се наложи като водеща компания в областта на информационните и комуникационните технологии.

Нашите услуги

bottom of page