Доверете се на опита ни!

"ЦАПК Прогрес Груп" АД

За нас

"ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД е водеща българска компания с дългогодишен опит в сферата на Информационните Технологии.

Основните дейности на компанията са предоставянето на комплексни решения в сферата на ИКТ, които включват: софтуерна и хардуерна поддръжка; разработка; инженеринг; инсталиране, обслужване, промяна, корекции, поддръжка на компютърни инфраструктури, бази данни и програмни системи на клиенти и на водещи в областта на ИКТ производители; хостинг и колокация; обучение и образование в сферата на ИКТ; консултантски услуги в областта на ИКТ; търговия с техническо и програмно осигуряване за ИКТ.

"ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД има дългогодишен опит в партньорската програма на Microsoft Corp. и предлага решения базирани на продукти на компанията, системен и приложен софтуер, обучение и поддръжка. Компанията разполага с над 20 сертифицирани специалисти на Microsoft и дългогодишен опит в консултирането и предоставянето на софтуерни лицензи на Microsoft и услуги за управление на софтуерни активи (SAM) на големи организации. Фирма "ЦАПК ПРОГРЕС" е лауреат на годишната награда на Microsoft за регионален партньор на годината за 2010 и 2012 година. В партньорство с Фирмата АМЕКСИС е лаурет на годишните награди на Microsoft за 2015 година.

Сервиз

"ЦАПК Прогрес ГРУП" АД е дългогодишен сервизен партньор на Dell Technologies (Dell Authorized Service Provider (DASP)) за територията на Република България и предлага услугата DELL PROSUPPORT.

Квалифицираните и сертифицирани инженери, обслужват и покриват повече от 30 локации в цялата страна.

За изключителния си професионализъм, компанията беше удостоена с наградата Dell Support Partner of the Year 2017 (Bulgaria).


Новини


"ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД е водеща българска компания с дългогодишен опит в сферата на Информационните Технологии.

Основните дейности на компанията са предоставянето на комплексни решения в сферата на ИКТ, които включват: софтуерна и хардуерна поддръжка; разработка; инженеринг; инсталиране, обслужване, промяна, корекции, поддръжка на компютърни инфраструктури, бази данни и програмни системи на клиенти и на водещи в областта на ИКТ производители; хостинг и колокация; обучение и образование в сферата на ИКТ; консултантски услуги в областта на ИКТ; търговия с техническо и програмно осигуряване за ИКТ.

"ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД има дългогодишен опит в партньорската програма на Microsoft Corp. и предлага решения базирани на продукти на компанията, системен и приложен софтуер, обучение и поддръжка. Компанията разполага с над 20 сертифицирани специалисти на Microsoft и дългогодишен опит в консултирането и предоставянето на софтуерни лицензи на Microsoft и услуги за управление на софтуерни активи (SAM) на големи организации. Фирма "ЦАПК ПРОГРЕС" е лауреат на годишната награда на Microsoft за регионален партньор на годината за 2010 и 2012 година. В партньорство с Фирмата АМЕКСИС е лаурет на годишните награди на Microsoft за 2015 година.


Пламен Матеев
Изпълнителен директор

Електронна поща: P.Mateev@progress.bg

Телефон: 02/870 52 57

Симеон Саздов
Изпълнителен директор

Електронна поща: S.Sazdov@progress.bg

Телефон: 02/873 03 11

Славка Митова
Изпълнителен|Икономически директор

Електронна поща: S.Mitova@progress.bg

Телефон: 02/870 21 19

Александър Меродийски
Маркетинг мениджър

Електронна поща: A.Merodiiski@progress.bg

Телефон: 02/870 91 11

Димитър Аврамов
Ръководител сектор "Информационни технологии" - продажба и развой на софтуерни решения

Електронна поща: D.Avramov@progress.bg

Телефон: 02 / 870 35 56Диана Велинова
Ръководител сектор "Информационен Инженеринг"

Електронна поща: D.Velinova@progress.bg

Телефон: 02 / 870 41 59Владимир Узунов
Специалист "Обучение"

Електронна поща: V.Uzunov@progress.bg

Телефон: 02 / 870 35 56

Антония Кънчева
Pearson VUE Test Administrator

Електронна поща: A.Kancheva@progress.bg

Телефон: 02 / 870 41 59, 02 / 971 39 21 


 

 


 

Съгласно изискванията на ОРЗД/GDPR предоставените от потребителя данни ще бъдат използвани само за обратна връзка в контекста на подадения случай.

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
ENDOF HIDING DIV -->