Видео клип от бул. Шипченски проход
Видео клип от ул. Гео Милев

Адрес:

София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А

Телефон: 02/870 4159

Електронна поща: cadrd@progress.bg

Работно време: Понеделник - Петък: 9:00 AM до 5:30 PM

View Prosupport Ltd. profile on Ariba Discovery

Пламен Матеев
Изпълнителен директор

Електронна поща: P.Mateev@progress.bg

Телефон: 02/870 52 57

Симеон Саздов
Изпълнителен директор

Електронна поща: S.Sazdov@progress.bg

Телефон: 02/873 03 11

Славка Митова
Изпълнителен|Икономически директор

Електронна поща: S.Mitova@progress.bg

Телефон: 02/870 21 19

Александър Меродийски
Маркетинг мениджър

Електронна поща: A.Merodiiski@progress.bg

Телефон: 02/870 91 11

Димитър Аврамов
Ръководител сектор "Информационни технологии" - продажба и развой на софтуерни решения

Електронна поща: D.Avramov@progress.bg

Телефон: 02 / 870 35 56Диана Велинова
Ръководител сектор "Информационен Инженеринг"

Електронна поща: D.Velinova@progress.bg

Телефон: 02 / 870 41 59Владимир Узунов
Специалист "Обучение"

Електронна поща: V.Uzunov@progress.bg

Телефон: 02 / 870 35 56

Антония Кънчева
Pearson VUE Test Administrator

Електронна поща: A.Kancheva@progress.bg

Телефон: 02 / 870 41 59, 02 / 971 39 21 


 

 


 

Съгласно изискванията на ОРЗД/GDPR предоставените от потребителя данни ще бъдат използвани само за обратна връзка в контекста на подадения случай.

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
ENDOF HIDING DIV -->