Label

"ЦАПК Прогрес Груп" АД изпълнява проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 хиляди лева за преодоляване на последствията от епидемичния взрив COVID-19

Публикувано на 8.12.2021 г. 0:00:00


На 03.12.2021 г. беше сключен Административен договор № BG16RFOP002-2.089-2200-C01 между "ЦАПК Прогрес Груп" АД и Министерство на икономиката, в чиято структура е Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", определена за Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014–2020". Управляващият орган предоставя на бенефициента "ЦАПК Прогрес Груп" АД безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 000.00 лева по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Тази помощ е предназначена за осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ представлява помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно "Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19" от 19.03.2020 г.

Ръководството на "ЦАПК Прогрес Груп" АД изразява своята благодарност към Министерството на икономиката, тъй като в резултат от получената подкрепа, чрез предоставените средства за оборотен капитал по процедурата, ще бъде преодолян недостига на средства, настъпил в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Реализацията на проекта продължава 3 месеца и трябва да приключи най-късно на 03.03.2022 година.

← НАЗАД