РЕКЛАМАЦИЯ

За рекламация моля свалете файл:

Моля попълнете само полета: "Услуга", "Описание на оплакването" и "Потребител на услугата". Съхранете документа с направените промени, и го изпратете на електронен адрес: cadrd@progress.bg