Продажби хардуер и софтуер

Централа: 02/ 870 41 59
ХАРДУЕР

Диана Велинова
ХАРДУЕР

Телефон: 02 / 870 41 59

Електронна поща: D.Velinova@PROGRESS.BG

Зорница Ангелова
ХАРДУЕР; Surface Pro 6

Телефон: 02 / 870 41 59

Електронна поща: Z.Angelova@PROGRESS.BG

Борислав Калчев
ХАРДУЕР

Телефон: 02 / 870 41 59

Електронна поща: D.Misheva@PROGRESS.BG

СОФТУЕР

Димитър Аврамов
СОФТУЕР

Телефон: 02 / 870 35 56

Електронна поща: D.Avramov@PROGRESS.BG

Облачни решения:

Tenant 1
Tenant 1
Лиценз windows 10 + office 365

Софтуерни продукти:

Windows Server 2019
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2

Антивирусни решения:

AVG

Инструменти за разработка:

Sharepoint 2019
Sharepoint 2016
Sharepoint 2013
Visual Studio 2019
Visual Studio 2015
Visual Studio 2013

Решения за архив и възстановяване: