Услуги

Центърът за автоматизация на проектирането и конструирането "ПРОГРЕС" е създаден на 12 март 1982 година с предмет на дейност инженерно-внедрителска, проектно-конструкторска и научно-изследователска дейност чрез използване на изчислителна техника.

С течение на времето нашата фирма се наложи като водеща компания в областта на информационните и комуникационните технологии.

"ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД поддържаме стратегическо партньорство от 1991 година с две водещи фирми в ИКТ бранша - DELL Inc. и Microsoft Corp. Нашите специалисти са изцяло фокусирани върху платформите и услугите на тези две водещи световни компании и се стремят да предлагат цялостни корпоративни решения в сферата на Информационните и Комуникационните Технологии. В тази насока и за да покрием широк спектър от технологична експертиза, сме придобили следните сертификации към своите водещи партньори:

 • Dell Gold Solutions Provider;
 • Dell ProSupport;
 • Microsoft Authorized Education Reseller;
 • Microsoft Gold Competency Partner:
  • Microsoft Gold Messaging;
  • Microsoft Gold Datacenter;
  • Microsoft Gold Collaboration and Content;
  • Microsoft Gold Application Development;
  • Microsoft Gold Data Analytics.
 • Acronis Authorized Reseller;
 • Microsoft Gold Software Asset Management;
 • Pearson VUE Test Center.

За да покрием най-широк спектър от услуги в сферата на Информационните Технологии, "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД предлага и възможности за обучение и сертификация. "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД е оторизиран партньор на PersonVue, както и оторизиран Center for Testing and European Certification.

Признание за качеството на решенията и услугите, които нашата фирма предлага са редица международно признати награди, сред които:

 • Партньор на годината на Майкрософт за територията на Република България за 2010, 2012 и 2015 година.

Microsoft Partner Network

 • Предпочитан партньор на Dell Inc.

Partner Direct Preferred

 • Награда на IAMCP (Международна асоциация на Майкрософт сертифицираните партньори) Innovation Partner 2015 (EMEA)
IAMCP award
IAMCP award

ЦАПК „Прогрес” ГРУП АД има създадена и поддържана система за управление сигурността на информацията в съответствие с изискванията на критериите определени в ISO/IEC 27001:2017.

iso27000

В обхвата на тези дейности са: Разработване на информационни системи, бази данни и цялостни решения в областта на информационните и комуникационни технологии (ICT).проектиране, разработване, инсталиране и обслужване на компютърни инфраструктури и програмни системи на базата на DELL и Microsoft. Инженеринг, системна интеграция, обучение и услуги в областта на информационните технологии.

Услуги

iso27000

Услугите, предлагани от "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД, в съответствие със стандарт ISO/IEC 20000-1:2011, са:


УСЛУГА S1 - Софтуерна и хардуерна поддръжка

Описание на услугата:

Услугата е разделена на две основни съставни части:

 • Софтуерна поддръжка;
 • Хардуерна поддръжка;

Услугата “Софтуерна поддръжка” се прилага върху програмни продукти, разработвани в "ЦАПК Прогрес Груп“ АД, произведени и разработени от фирми - партньори, както и върху продукти, разработени от трети страни. Софтуерната поддръжка се базира на сключени договори за поддръжка или на гаранционни условия, свързани с продажби. Дефинирани са различни нива на поддръжка, срокове на реакция и квалификация на сервизните специалисти.

Услугата “Хардуерна поддръжка” е базирана на сервизен договор с основния партньор DELL Inc. Изпълняваме услугата на територията на България от името на DELL Inc. Нивата на поддръжка, сроковете за реакция и квалификацията на персонала се контролират пряко от DELL. Извънгаранционната поддръжка се извършва в случаите, когато са нарушени гаранционните условия или когато е изтекъл гаранционният срок. Извършването на извънгаранционна поддръжка се характеризира с цена на извършваната услуга. Допълнителната поддръжка е базирана на договор за извършване на допълнителни услуги които не са обхванати от гаранционната поддръжка.

a. Софтуерна поддръжка

Контакти:

Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8705356
Електронна поща: itusers@progress.bg

Собственик на услугата и лице за контакт: Атанас Иванов

Заместник собственик на услугата: Валентин Николов

Дефиниция*:

Извършва се поддръжка на софтуерни продукти собствена разработка, разработка на фирми партньори или на трети страни

Нива на услуга:

критично, следващ работен ден, три работни дни, пет работни дни, проактивна поддръжка

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:

може да бъде отказана поддръжка за продукти разработка на трети страни

Достъпност на услугата:

В зависимост от конкретния случай и условията на подписания договор.

Заплащане:

Абонаментен договор и часова ставка в зависимост от типа услуга


b. Хардуерна поддръжка

Контакти:

Сектор ИИ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8704159
Електронна поща: support@progress.bg

Собственик на услугата и лице за контакт: Димитър Стефанов

Заместник собственик на услугата: Цветан Божков

Дефиниция*:

Хардуерната поддръжка за гаранционна техника се извършва от името на партньора DELL на базата на сервизен договор

Извънгаранционната поддръжка се извършва по заявка от клиент

Нива на услуга:

Критично, следващ работен ден на място, пет работни дни с връщане в сервиза, 30 работни дни с връщане в сервиза.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:

Може да бъде отказана поддръжка извънгаранционна техника или не произведена от партньора DELL.

Достъпност на услугата:

За критична услуга 365/24/7 на телефон 008001104478
За услуга на място при клиента в работно време на телефон 008001104478

За услуга с връщане в сервиза в работно време

Заплащане:

Гаранционната поддръжка се заплаща от производителя
Извънгаранционната поддръжка се заплаща на база цена на части, доставка и труд
средства и работни места.


УСЛУГА S2 - Инженеринг - инсталиране, обслужване, промяна, корекции, поддръжка на компютърни инфраструктури, бази данни и програмни системи на клиенти и на водещи в областта на ИКТ производители

Описание на услугата:

Услугата се извършва при конкретна заявка от клиент или при спечелена тръжна процедура. Услугата се дефинира като проект, с който е ангажиран конкретно сформиран екип за договорената разработка. Управлението на всеки проект става с прилагане на инструментариума на Microsoft Solution Framework (MSF). Разработката на информационни системи и проектирането на цялостната инфраструктура, зад тях е комплексна услуга спомагаща за удовлетворяване на комплексните нужди на клиента. Разработката като тип услуга е дългосрочен проект.

Контакти:

Сектор ИТ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8705356
Електронна поща: itusers@progress.bg

Собственик на услугата и лице за контакт: Ели Анави

Заместник собственик на услугата: Атанас Иванов

Дефиниция*:

Проект за разработване и внедряване на информационна система с помощта на MSF инструментариума

Нива на услуга:

Няма диференцирани нива на услугата. Сроковете са фиксирани в договора за разработка.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:

може да бъде отказана разработка която не е базирана на продуктите на основните партньори

Достъпност на услугата:

Целогодишно

Заплащане:

Заплащането е фиксирано в договор за разработка.


УСЛУГА S3 - Хостинг и колокация

Описание на услугата:

Услугата е разделена на две основни съставни части:

 • Хостинг;
 • Colocation;

Хостингът е услуга, предоставяща възможност за достъп до приложения и данни на даден клиент без те физически да се намират в помещения на клиента. Приложенията и данните са разположени върху сървъри в център за данни, собственост на компанията предлагаща услугата. Достъпът до приложенията и данните се осъществява чрез интернет връзка. Колокация е услуга за физическо разполагане на сървъри или друга ИКТ техника на даден клиент в център за данни на организацията, предлагаща услугата. Достъпът до сървърите или техниката се извършва чрез интернет или наета линия. Разликата между „Хостинг“ и „Колокация“ е, че при хостинг сървърите и програмните продукти са собственост на организацията, предлагаща услугата, докато при колокация - те са собственост на клиента.

Контакти:

Сектор ИИ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8704159
Електронна поща: iisales@progress.bg

Собственик на услугата и лице за контакт: Борислав Калчев

Заместник собственик на услугата: Валентин Николов

Дефиниция*:

Хостинг - обслужване и поддържане на отдалечен достъп до приложения и файлове собственост на определен клиент
Колокация - Отдаване под наем на пространство за сървъри и други компютърни устройства

в специализирано оборудван център за данни.

Нива на услуга:

Нивата на услугата са дефинирани в зависимост размера на приложенията и сървърите, както и необходимата им свързаност

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:

Хостинг и колокация се отказват ако клиентските приложения са в конфликт с Закона за авторското право и сродните му права

Достъпност на услугата:

Типа на услугата е с непрекъснат достъп

Заплащане:

Заплащането е фиксирано в договор за хостинг и колокация. Зависи от големината на приложения,
данни както и от физически заеманото място.


УСЛУГА S4 – Обучение и образование

Описание на услугата:

Обучение и образование съществува както като самостоятелна услуга предлагана от "ЦАПК Прогрес Груп“ АД,
така и като свързана с останалите услуги. Предлагат се пет типа обучения:
1. Обучения за работа с продукти на Microsoft в качеството на CTEC
2. Обучения за продукти собствена разработка
3. Специални обучения заявени от клиент
4. Професионално образование под егидата на НАПОО към МОН
5. Отдалечени обучения
Обученията се извършват от квалифицирани преподаватели.
Стремежът е всички обучения да завършват с изпити за валидиране на получените знания.

Контакти:

Сектор ИТ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8705356
Електронна поща: itusers@progress.bg

Собственик на услугата и лице за контакт: Владминир Узунов

Заместник собственик на услугата: Александър Меродийски

Дефиниция*:

Обучение и образование може да се дефинира като обогатяване със знания и умения в областта на

информационните и комуникационни технологии

Нива на услуга:

Microsoft обучения под егидата на CTEC
Професионално образование по НАПОО
Отдалечени обучения
Специални обучения заявени от клиент
Индивидуални обучения

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:

Обучения, за които "ЦАПК Прогрес Груп“ АД няма квалифицирани преподаватели

Достъпност на услугата:

Достъпът до услугата е по заявка на клиент

Заплащане:

Определя се от тематиката на обучението, продължителността му, броя обучавани, необходимите допълнителни материали.


УСЛУГА S5 - Консултантски услуги в областта на ИКТ

Описание на услугата:

Консултантските услуги в ИКТ са фокусирани върху това как най-добре могат да бъдат използвани комуникационните и информационните технологии, за да отговорят на бизнес целите. За извършване на консултантски услуги е необходимо поддръжката на високо квалифициран персонал.

Консултантски услуги се предлагат в случаите при:

 • отстраняване на текущ проблем;
 • отстраняване на проблем отложен във времето;
 • подобряване на дейността;
 • стартиране на нова дейност.

Контакти:

Сектор ИИ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8705356
Електронна поща: Support@progress.bg

Собственик на услугата и лице за контакт: Симеон Саздов

Заместник собственик на услугата: Йонко Божинов

Дефиниция*:

Предоставяне на професионална помощ в областта на информационните и комуникационните технологии

Нива на услуга:

-Спешни;
-Регулярни;
-Нова дейност;

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:

Консултантски услуги, за които няма персонал със знания и опит

Достъпност на услугата:

Достъпът до услугата е по заявка на клиент

Заплащане:

Определя се на база часова ставка на консултанта.


УСЛУГА S6 - Търговия с техническо и програмно осигуряване за ИКТ

Описание на услугата:

Услугата „Търговия с техническо и програмно осигуряване“ се отнася основно за продукти на водещите партньори на фирмата, лидерите в бранша Microsoft и DELL. Правилата за извършване на услугата следват правилата от договорите с тези производители. Стремежът е към продажба на комплексни решения в областта на ИКТ.

Контакти:

Сектор ИИ, Сектор ИТ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8704159
Електронна поща: iisales@progress.bg
Сектор ИТ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8705356
Електронна поща: itsales@progress.bg

Собственик на услугата и лице за контакт: Диана Велинова

Заместник собственик на услугата: Димитър Аврамов

Дефиниция*:

Услуга, представляваща покупка и продажба на ИКТ оборудване и услуги.

Нива на услуга:

-Оферта/предложение;
-Търг;

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:

Извън обхвата най-често попадат заявки за оферта, които са за специфицирана техника или софтуер от конкретен производител, който не е измежду основните партньори

Достъпност на услугата:

Достъпа до услугата е по заявка на клиент

Заплащане:

Определя се на база ценови листи и процент търговски интерес.

* Всеки клиент има право да предложи промяна на тази дефиниция по основателни за него причини и тя да бъде съгласувана с "ЦАПК Прогрес Груп" АД посредством сключен договор.

СХЕМА НА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ УСЛУГИТЕ

S1 S2 S3 S4 S5 S6
S1 (поддръжка) X X X - X
S2 (разработка) X X X X X
S3 (хостинг/колокация) X X - X X
S4 (обучение) X X - - X
S5 (консултации) - X X - X
S6 (търговия) X X X X X