Непрекъснатост, наличност и капацитет на услугите
(ref. 6.3.1, ref 6.5 ISO/IEC 20000-1: 2011)


УСЛУГА S1A - Софтуерна поддръжка

Права за достъп до услугата* - от 09 до 17 часа (в работни дни)
Време за реакция* - от 09 до 17 часа (в работни дни)
Наличност на услугата* – целогодишно, по договор
Минимален капацитет – 3 служители/оборудвани работни места, 1 сервизен автомобил

УСЛУГА S1B - Хардуерна поддръжка

Права за достъп до услугата* - 24/7/365
Време за реакция* - 24/7/365
Наличност на услугата* – целогодишно, по заявка
Минимален капацитет - 2 служители/оборудвани работни места, сервизен автомобил, налични резервни части

УСЛУГА S2 - Инженеринг - инсталиране, обслужване, промяна, корекции, поддръжка на компютърни инфраструктури, бази данни и програмни системи на клиенти и на водещи в областта на ИКТ производители

Права за достъп до услугата* - от 09 до 17 часа (в работни дни)
Време за реакция* - от 09 до 17 часа (в работни дни)
Наличност на услугата* – целогодишно, по договор
Минимален капацитет – 4 служители/оборудвани работни места, тестова среда

УСЛУГА S3 - Хостинг и колокация

Права за достъп до услугата* - 24/7/365
Време за реакция* - 24/7/365
Наличност на услугата* – непрекъсната
Минимален капацитет - 3 служители, център за данни, сървърен шкаф

УСЛУГА S4 – Обучение и образование

Права за достъп до услугата* - от 09 до 17 часа (в работни дни)
Време за реакция* - от 09 до 17 часа (в работни дни)
Наличност на услугата* – целогодишно, по заявка
Минимален капацитет – 2 преподаватели,1 квестор, учебна зала, изпитна зала

УСЛУГА S5 - Консултантски услуги в областта на ИКТ

Права за достъп до услугата* - от 09 до 17 часа (в работни дни)
Време за реакция* - от 09 до 17 часа (в работни дни)
Наличност на услугата* – целогодишно, по договор
Минимален капацитет – 1 служители с необходимата квалификация

УСЛУГА S6 - Търговия с техническо и програмно осигуряване за ИКТ

Права за достъп до услугата* - от 09 до 17 часа (в работни дни)
Време за реакция* - от 09 до 17 часа (в работни дни)
Наличност на услугата* – целогодишно, по договор
Минимален капацитет – 4 служители/ оборудвани работни места, ценови листи