Решения


Cigarette firm draws multinational operations together with integration servers

Виж проекта

Система за управление на лицензите в Държавната администрация – оптимизирано управление на ИТ активи (ДНА)

Виж проекта

Информационна платформа и инфраструктура за електронно управление на областните администрации

Виж проекта

Предоставяне на решения за Виртуализация, с цел модернизиране и повишаване на ефективността на Пилотна интеграционна система на електронна област (ПИСЕО)

Виж проекта

Centralized portal for management of the software assets - System for Management of the Licenses in the State Administration

Виж проекта

Изграждане на нова система за информационно обслужване на учебния процес в Академия на Министерството на вътрешните работи

Виж проекта

ПРОЕКТ ЗА АВТОМАТИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС ПО ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Виж проекта

Платформа за обслужване на гражданите в общините чрез контактни центрове

Виж проекта

Пилотен проект за изграждане на българско електронно Правителство на Република България

Виж проекта

Изграждане на Exchange решение на системата за електронна поща с помощта на миграция към Windows Exchange Server 2010 в Министерски съвет на Република България

Виж проекта