Обучение CTEC ProgressПонастоящем ЦАПК „Прогрес” притежава статут на Microsoft Imagine Academy Program Member. Също така, ЦАПК „Прогрес” е и сертифициран партньор на Microsoft с компетенция Learning - Microsoft Learning Competency. В рамките на тази компетенция към ЦАПК „Прогрес” е лицензиран център за обучение CTEC Progress.

В страницата на Центъра за професионално обучение „Прогрес“ при УВК „Прогрес“ на адрес vetcprogress.bg, ще намерите информация за това как да придобиете удостоверение за професионална квалификация в сферата на информационните технологии и мениджмънта, което се признава в процеса на атестация на служителите от Държавната администрация и при кандидатстване в рамките на Европейския съюз.

Заявките за курс са два вида - индивидуална и групова:


Индивидуална заявка


A. Общи условия

Обучението по индивидуални заявки обикновено се прилага под формата на дневни присъствени курсове (по 8 или по 4 часа на ден). Най-често такова обучение се провежда в Учебната база на CTEC Progress в София. Един курс обикновено е група от десет до дванадесет курсиста. Курсовете се провеждат след записване на достатъчен брой кандидати.

Заявката се прави под формата на Молба за записване . Молбата трябва да се изпрати на e-Mail: v.uzunov@progress.bg.

B. Заплащане

Заплащането може да се извърши в брой в касата на Учебна база - София или да се направи плащане по банков път:


Име на получателя: "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД
IBAN на разпл. сметка на получателя: BG62SOMB91301055163301
BIC: SOMBBGSF
Име на Банка/Клон на получателя: Общинска Банка
Основание за заплащане: Обучение в ЦПО
Още пояснения: Име на модула
Име на наредителя: Име, презиме и фамилия на курсиста

Цените (ед. цена за курсист) са с включен в тях ДДС и са обявени на сайт Курсове.

Заплащането може да се направи на две вноски по 50%. Първата вноска се прави, за да бъдете записани в курса, а втората вноска се прави при започване на обучението.

Цената на изпита за сертификация не е включена в цената на курса.

C. Особености

Заявките за обучение за даден курс се приемат до запълване на бройката на курса. За да се запишете трябва да направите първоначална вноска от 10% и при получаване на достатъчен брой молби за подобен курс, Вие ще получите съобщение за започване на курса. След получаване на съобщението, Вие трябва да внесете останалите 90%.В случай, че провеждането на курса се забави с повече от 45 дни, Вие имате право да се откажете, при което направената от Вас първоначална вноска ще ви бъде върната.

След записване и заплащане на цената на курса в пълен размер (двете вноски), Вие ще получите потребителско име и парола, с което ще можете да влизате в нашата СУО - Система за Управление на Обучението и да ползвате материалите за eLearning обучение по Интернет.Групова заявка


A. Общи условия

Обучението по групови заявки се заявява от работодател, който желае неговите служители, обикновено заети в други дейности, да се преквалифицират за работа в сферата на информационните технологии на Microsoft. За тази сфера е типична необходимостта от непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията.

Обучението обикновено се прилага под формата на дневни присъствени курсове (по 8 или по 4 часа на ден).Най-често такова обучение се провежда в Учебната база на CTEC Progress,в сградата на "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД в София. Един курс обикновено е група от десет до дванадесет курсиста. Всеки курсист получава учебни материали, предвидени по програмата MOC на Microsoft.

Заявката за обучение на цяла група има следните предимства:

Графикът за провеждане на обучението се определя от Възложителя
При заявка на цяла група цената е по-изгодна (цените са изчислени с 10% отстъпка спрямо цените при индивидуалните заявки).

При заявка на цяла група цената е по-изгодна (цените са изчислени с 10% отстъпка спрямо цените при индивидуалните заявки). Учебна база - София.

Записването на курсистите става след подписване на договора, по списък, който е неразделна част от договора.

B. Заплащане

Заплащането може да се извърши в брой в касата на Учебна база - София или да се направи плащане по банков път:

Име на получателя: "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД
IBAN на разпл. сметка на получателя: BG62SOMB91301055163301
BIC: SOMBBGSF
Име на Банка/Клон на получателя: Общинска Банка
Основание за заплащане: Обучение в ЦПО
Още пояснения: Име на модула
Име на наредителя: Организация, заявител на обучението

Цената на груповата заявка зависи от избрания за обучението учебен курс, обявен на сайт Курсове.

В договора може да се уговори заплащане на части. Заплащането може да се направи на две вноски по 50%. След първата вноска започва приемането на молбите за записване, а втората вноска се прави при започване на обучението.

В цената на курса е включена и цената на изпита за сертификация по програмите на Microsoft. При лош резултат от изпита, скъсаните курсисти могат да се явят повторно, като за това за всеки допълнително явил се курсист се заплаща по 5% от цената на курса.

C. Особености

Групови заявки могат да се правят за всички курсове, обявени на сайт Курсове.

При желание обучението на цялата група може да се проведе в тренировъчен лагер - Учебна база Дуранкулак. Заплащането на пълния пансион е допълнително за сметка на Заявителя на обучението и се извършва по цени и при условия, обявени на Интернет сайта на Учебна база - Дуранкулак.

След записване и заплащане на цената на курса в пълен размер (двете вноски) Вашите курсисти ще получат потребителско име и парола, с което ще могат да влизат в нашата СУО - Система за Управление на Обучението и да ползват материалите за eLearning обучение по Интернет.


Pearson VUE доставя сертификационни изпити за IT индустрията от 1997 г.

Към момента опериращ в над 145 държави, Pearson VUE работи с над 3700 оторизирани тест центрове в своята бързо разрастваща се мрежа.

Като оторизиран Pearson VUE тест център, ЦАПК "Прогрес" Груп АД предоставя изпити на Microsoft, Cisco Systems, Hewlett Packard, Linux, Novell, Adobe, CompTIA и много други.

Може да изтеглите нашата форма за заявка за изпит:

Изтегли