top of page
Tech Lights

УСЛУГА S2 - Инженеринг - инсталиране, обслужване, промяна, корекции, поддръжка на компютърни инфраструктури, бази данни и програмни системи на клиенти и на водещи в областта на ИКТ производители

Повече:

Услугата се извършва при конкретна заявка от клиент или при спечелена тръжна процедура. Услугата се дефинира като проект, с който е ангажиран конкретно сформиран екип за договорената разработка. Управлението на всеки проект става с прилагане на инструментариума на Microsoft Solution Framework (MSF). Разработката на информационни системи и проектирането на цялостната инфраструктура, зад тях е комплексна услуга спомагаща за удовлетворяване на комплексните нужди на клиента. Разработката като тип услуга е дългосрочен проект.

Контакти:

Сектор ИТ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8705356
Електронна поща: itusers@progress.bg

Собственик на услугата и лице за контакт: Ели Анави

Заместник собственик на услугата: Атанас Иванов

Дефиниция*:Проект за разработване и внедряване на информационна система с помощта на MSF инструментариума

Нива на услуга:Няма диференцирани нива на услугата. Сроковете са фиксирани в договора за разработка.
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:може да бъде отказана разработка която не е базирана на продуктите на основните партньори

Достъпност на услугата:Целогодишно

Заплащане:Заплащането е фиксирано в договор за разработка.

Получете безплатна оферта

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page