top of page
Tech Lights

УСЛУГА S5 - Консултантски услуги в областта на ИКТ

Повече:

Консултантските услуги в ИКТ са фокусирани върху това как най-добре могат да бъдат използвани комуникационните и информационните технологии, за да отговорят на бизнес целите. За извършване на консултантски услуги е необходимо поддръжката на високо квалифициран персонал.

Консултантски услуги се предлагат в случаите при:

отстраняване на текущ проблем;
отстраняване на проблем отложен във времето;
подобряване на дейността;
стартиране на нова дейност.
Контакти:

Сектор ИИ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8705356
Електронна поща: Support@progress.bg

Собственик на услугата и лице за контакт: Симеон Саздов

Заместник собственик на услугата: Йонко Божинов

Дефиниция*:Предоставяне на професионална помощ в областта на информационните и комуникационните технологии

Нива на услуга:

-Спешни;
-Регулярни;
-Нова дейност;
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:Консултантски услуги, за които няма персонал със знания и опит

Достъпност на услугата:Достъпът до услугата е по заявка на клиент

Заплащане:Определя се на база часова ставка на консултанта.

Получете безплатна оферта

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page