top of page
Tech Lights

УСЛУГА S4 – Обучение и образование

Повече:

Обучение и образование съществува както като самостоятелна услуга предлагана от "ЦАПК Прогрес Груп“ АД,
така и като свързана с останалите услуги. Предлагат се пет типа обучения:
1. Обучения за работа с продукти на Microsoft в качеството на CTEC
2. Обучения за продукти собствена разработка
3. Специални обучения заявени от клиент
4. Професионално образование под егидата на НАПОО към МОН
5. Отдалечени обучения
Обученията се извършват от квалифицирани преподаватели.
Стремежът е всички обучения да завършват с изпити за валидиране на получените знания.
Контакти:

Сектор ИТ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8705356
Електронна поща: itusers@progress.bg

Собственик на услугата и лице за контакт: Владминир Узунов

Заместник собственик на услугата: Александър Меродийски

Дефиниция*:Обучение и образование може да се дефинира като обогатяване със знания и умения в областта на
информационните и комуникационни технологии

Нива на услуга: Microsoft обучения под егидата на CTEC
Професионално образование по НАПОО
Отдалечени обучения
Специални обучения заявени от клиент
Индивидуални обучения
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:Обучения, за които "ЦАПК Прогрес Груп“ АД няма квалифицирани преподаватели

Достъпност на услугата:Достъпът до услугата е по заявка на клиент

Заплащане:Определя се от тематиката на обучението, продължителността му, броя обучавани, необходимите допълнителни материали.

Получете безплатна оферта

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page