top of page
Tech Lights

УСЛУГА S1 - Софтуерна и хардуерна поддръжка

Повече:

Услугата е разделена на две основни съставни части:

-Софтуерна поддръжка;

-Хардуерна поддръжка;

Услугата “Софтуерна поддръжка” се прилага върху програмни продукти, разработвани в "ЦАПК Прогрес Груп“ АД, произведени и разработени от фирми - партньори, както и върху продукти, разработени от трети страни. Софтуерната поддръжка се базира на сключени договори за поддръжка или на гаранционни условия, свързани с продажби. Дефинирани са различни нива на поддръжка, срокове на реакция и квалификация на сервизните специалисти.

Услугата “Хардуерна поддръжка” е базирана на сервизен договор с основния партньор DELL Inc. Изпълняваме услугата на територията на България от името на DELL Inc. Нивата на поддръжка, сроковете за реакция и квалификацията на персонала се контролират пряко от DELL. Извънгаранционната поддръжка се извършва в случаите, когато са нарушени гаранционните условия или когато е изтекъл гаранционният срок. Извършването на извънгаранционна поддръжка се характеризира с цена на извършваната услуга. Допълнителната поддръжка е базирана на договор за извършване на допълнителни услуги които не са обхванати от гаранционната поддръжка.

a. Софтуерна поддръжка

Контакти:

Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8705356
Електронна поща: itusers@progress.bg
 
Собственик на услугата и лице за контакт: Атанас Иванов

Заместник собственик на услугата: Валентин Николов

Дефиниция*:Извършва се поддръжка на софтуерни продукти собствена разработка, разработка на фирми партньори или на трети страни

Нива на услуга:критично, следващ работен ден, три работни дни, пет работни дни, проактивна поддръжка

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:може да бъде отказана поддръжка за продукти разработка на трети страни

Достъпност на услугата:В зависимост от конкретния случай и условията на подписания договор.

Заплащане:Абонаментен договор и часова ставка в зависимост от типа услуга

 
b. Хардуерна поддръжка

Контакти:

Сектор ИИ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8704159
Електронна поща: support@progress.bg
 

Собственик на услугата и лице за контакт: Димитър Стефанов

Заместник собственик на услугата: Цветан Божков

Дефиниция*:Хардуерната поддръжка за гаранционна техника се извършва от името на партньора DELL на базата на сервизен договор

Извънгаранционната поддръжка се извършва по заявка от клиент

Нива на услуга:Критично, следващ работен ден на място, пет работни дни с връщане в сервиза, 30 работни дни с връщане в сервиза.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:Може да бъде отказана поддръжка извънгаранционна техника или не произведена от партньора DELL.

Достъпност на услугата:За критична услуга 365/24/7 на телефон 008001104478
За услуга на място при клиента в работно време на телефон 008001104478

За услуга с връщане в сервиза в работно време

Заплащане:Гаранционната поддръжка се заплаща от производителя
Извънгаранционната поддръжка се заплаща на база цена на части, доставка и труд
средства и работни места.

Получете безплатна оферта

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page