top of page
Tech Lights

УСЛУГА S6 - Търговия с техническо и програмно осигуряване за ИКТ

Повече:
Услугата „Търговия с техническо и програмно осигуряване“ се отнася основно за продукти на водещите партньори на фирмата, лидерите в бранша Microsoft и DELL. Правилата за извършване на услугата следват правилата от договорите с тези производители. Стремежът е към продажба на комплексни решения в областта на ИКТ.
Контакти:
Сектор ИИ, Сектор ИТ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8704159
Електронна поща: iisales@progress.bg
Сектор ИТ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8705356
Електронна поща: itsales@progress.bg

Собственик на услугата и лице за контакт: Диана Велинова

Заместник собственик на услугата: Димитър Аврамов

Дефиниция*:Услуга, представляваща покупка и продажба на ИКТ оборудване и услуги.

Нива на услуга:
-Оферта/предложение;
-Търг;
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:Извън обхвата най-често попадат заявки за оферта, които са за специфицирана техника или софтуер от конкретен производител, който не е измежду основните партньори

Достъпност на услугата:Достъпа до услугата е по заявка на клиент

Заплащане:Определя се на база ценови листи и процент търговски интерес.

* Всеки клиент има право да предложи промяна на тази дефиниция по основателни за него причини и тя да бъде съгласувана с "ЦАПК Прогрес Груп" АД посредством сключен договор.

Получете безплатна оферта

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page