top of page
Tech Lights

УСЛУГА S3 - Хостинг и колокация

Повече:

Услугата е разделена на две основни съставни части:
Хостинг;
Colocation;
Хостингът е услуга, предоставяща възможност за достъп до приложения и данни на даден клиент без те физически да се намират в помещения на клиента. Приложенията и данните са разположени върху сървъри в център за данни, собственост на компанията предлагаща услугата. Достъпът до приложенията и данните се осъществява чрез интернет връзка. Колокация е услуга за физическо разполагане на сървъри или друга ИКТ техника на даден клиент в център за данни на организацията, предлагаща услугата. Достъпът до сървърите или техниката се извършва чрез интернет или наета линия. Разликата между „Хостинг“ и „Колокация“ е, че при хостинг сървърите и програмните продукти са собственост на организацията, предлагаща услугата, докато при колокация - те са собственост на клиента.

Контакти:

Сектор ИИ
Адрес: София 1574 бул. "Шипченски проход" 69А
Телефон: +359(02)8704159
Електронна поща: iisales@progress.bg

Собственик на услугата и лице за контакт: Борислав Калчев

Заместник собственик на услугата: Валентин Николов

Дефиниция*: Хостинг - обслужване и поддържане на отдалечен достъп до приложения и файлове собственост на определен клиент
Колокация - Отдаване под наем на пространство за сървъри и други компютърни устройства
в специализирано оборудван център за данни.

Нива на услуга: Нивата на услугата са дефинирани в зависимост размера на приложенията и сървърите, както и необходимата им свързаност
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA – Service level agreement)

Извън обхват:Хостинг и колокация се отказват ако клиентските приложения са в конфликт с Закона за авторското право и сродните му права

Достъпност на услугата:Типа на услугата е с непрекъснат достъп

Заплащане:Заплащането е фиксирано в договор за хостинг и колокация. Зависи от големината на приложения,
данни както и от физически заеманото място.

Получете безплатна оферта

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page